• Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących wad technicznych zamówionego towaru.
   
 2. Reklamacje dotyczące zamówień należy zgłosić na adres email: sklep@klockownie.eu
   
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Klockownię. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpatrzona, Klockownia w terminie tym, powiadamia Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
   
 4. Klockownia niezwłocznie powiadomi Użytkownika o decyzji dotyczącej przesłanej reklamacji, w formie elektronicznej, na adres wskazany przez Użytkownika w reklamacji.
   
 5. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy zamówionego przez Użytkownika Towaru do reklamacji należy dołączyć kserokopię/skan faktury zakupu.
   
 6. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice pomiędzy wyglądem towarów dostarczonych a ich wyglądem przedstawionym na stronie internetowej Sklepu, które wynikają z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.  

  

ZWROTY

Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo zwrotu Towaru na następujących zasadach:

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny jeżeli zwracany towar:
   
  - nie nosi śladów użytkowania, 
   
  - nie posiada wad i zniszczeń,
   
  - znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu własnym, jeśli takie posiadał, 
   
  - posiada dołączony do niego dowód zakupu.
   
 2. Klockownia wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru, który jest zwracana.
   
 3. Zwracany towar, wraz z dowodem jego zakupu, należy dostarczyć na adres Magazynu, z którego nastąpiła realizacja zamówienia.
   
  Towar należy odesłać na adres:
   
  Klockownia Sp z.o.o, 
  ul. Polna 17
  05-082 Stare Babice
   
 4. Użytkownik zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.